TUTU se je preimenoval v TUTU GRAND PRIX
Baletno tekmovanje, ki ga v Sloveniji od leta 2016 organizira Društvo baletnih umetnikov Slovenije, se je z letom 2023 preimenovalo v Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje TUTU GRAND PRIX.
Baletno tekmovanje TUTU je bilo kot drugo slovensko baletno tekmovanje ustanovljeno leta 2016 z namenom, da za razliko od tedaj že obstoječega Balteka pod okriljem TEMSIG-a omogoči tekmovanje tudi učencem tistih slovenskih baletnih šol, ki poučujejo po osnovnem in ne po razširjenem programu, ob tem pa med svoje kategorije vključi tudi tekmovanje v skupinah. Vse od leta 2016 do 2021 je bil TUTU slovensko baletno tekmovanje, dokler ni bilo v letu 2021 prvič organizirano Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje TUTU. 
Z namenom, da TUTU pridobi na pomembnosti in z leti predvsem na svoji odmevnosti ter se počasi uvrsti med pomembna svetovna mednarodna baletna tekmovanja, smo ga z letom 2023 preimenovali v TUTU GRAND PRIX.