RAZPIS TUTU GRAND PRIX 2023
MEDNARODNO BALETNO & KOREOGRAFSKO TEKMOVANJE

RAZPIS ZA PRIJAVE NA MEDNARODNO BALETNO IN KOREOGRAFSKO TEKMOVANJE TUTU GRAND PRIX 2023

Poziv k prijavam na TUTU GRAND PRIX 2023 in organizacija tekmovanja

Društvo baletnih umetnikov Slovenije objavlja RAZPIS za prijave na

Mednarodno baletno tekmovanje in tekmovanje koreografskih miniatur TUTU GRAND PRIX 2023,

ki bo potekalo

od 24. do 28. maja 2023 v Gledališki in koncertni dvorani Lendava, Trg Györgya Zale 1, 9220 Lendava, Slovenija

Organizator tekmovanja je Društvo baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju z Gledališko in koncertno dvorano Lendava.
Tekmovanje je mednarodno. 

Organizacijski odbor tekmovanja:

  1. Tomaž Rode, predsednik

  2. Mirjana Šrot

  3. Matjaž Marin

TUTU GRAND PRIX 2023 - roki

 • Rok za prijavo na Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje TUTU GRAND PRIX: 24. april 2023 do 12. ure / novi rok 7. maj 2023 do 24. ure
 • Rok za pošiljanje glasbenih posnetkov : 5. maj 2023 / novi rok 7. maj 2023 do 24. ure
 • Rok za oddajo podatkov o glasbenih posnetkih: 5. maj 2023 / novi rok 7. maj 2023 do 24. ure
 • Rok za oddajo tehničnih podatkov za kategorije KOREOGRAFIJA: 5. maj 2023 / novi rok 7. maj 2023 do 24. ure
 • Rok za prijavo na delavnice s člani žirije: 17. maj 2023
 • s sklepom OO TUTU GRAND PRIX 2023 z dne 22.4.2023 se rok za prijave podaljša do 7. maja 2023.

Žirija tekmovanja

Žirijo sestavlja najmanj 7 uglednih strokovnjakov s področja baletne umetnosti iz mednarodnega in domačega strokovnega prostora.

Žirija bo določena s strani OO TUTU GRAND PRIX 2023.

SOLO kategorije - pravila in predpisi

Kdo se lahko prijavi in ​​sodeluje:

 • vsi baletni plesalci ne glede na narodnost ali prebivališče, ki se izobražujejo na področju baleta in plesa v Republiki Sloveniji;
 • vsi baletni plesalci ne glede na narodnost ali prebivališče, ki se izobražujejo na področju baleta in plesa v tujini;
 • vsi baletni plesalci ne glede na narodnost ali prebivališče, ki redno delujejo na področju baletne umetnosti v Republiki Sloveniji;
 • vsi baletni plesalci ne glede na narodnost ali prebivališče, ki redno delujejo na področju baletne umetnosti v tujini.

Udeležence lahko prijavijo:

 • izobraževalne ustanove s področja baleta (baletne šole, društva, akademije…);
 • poklicne baletne ustanove in druge pravne osebe s področja baleta (gledališča, profesionalne baletne skupine…);
 • baletna društva in druga društva s področja plesa;
 • plesalci sami, tudi če ne predstavljajo nobene izobraževalne ali strokovne ustanove ali pravne osebe s področja baleta ali plesa.

Omejitev:

 • Udeleženci, ki so že osvojili Grand Prix v kategorijah VI. BORDO ali VII. ZLATA na enem od prejšnjih baletnih tekmovanj TUTU, ne morejo ponovno tekmovati v isti kategoriji. Lahko pa tekmujejo v višji kategoriji oziroma sodelujejo kot partnerji tekmovalk/tekmovalcev v Pas de Deux izven konkurence.

Osnovna pravila TUTU GRAND PRIX 2023 – kategorije SOLO:

 • V vseh SOLO kategorijah bo tekmovanje potekalo v dveh krogih: Prvi krog in Finale;
 • Udeleženci tekmujejo samo v stilih, ki jih določa posamezna tekmovalna kategorija;
 • Tekmovanje je organizirano v različnih kategorijah SOLO;
 • V SOLO kategorijah tekmujejo plesalke in plesalci ločeno;
 • V finalu tekmovanja v kategorijah V. RDEČA I., VI. BORDO I. in VII. ZLATA I. lahko eden od plesalcev v pas de deuxju nastopa izven konkurence oz. le kot partner.
 • Pri prijavi udeleženca v kategorijo, skladno s starostjo udeleženca, upoštevajte predpisano starost tekmovalke/tekmovalca na dan 24. maj 2023;
 • Po želji lahko posamezni tekmovalec nastopa v višji starostni kategoriji.

Potek tekmovanja v kategorijah SOLO:

Tekmovanje bo potekalo v dveh ravneh: osnovni in profesionalni:

Osnovno:

 • Učenci, ki obiskujejo izobraževalne baletne inštitucije z osnovnim učnim programom in pouk baleta obiskujejo do trikrat tedensko, tako v zasebnih kot v javnih baletnih šolah;
 • Učenci zasebnih baletnih šol in društev, ki ne poučujejo po razširjenem učnem programu in pouk baleta obiskujejo do trikrat tedensko.

Profesionalno:

 • Učenci in dijaki javnih ali zasebnih baletnih šol, društev, konservatorijev, visokošolskih in višješolskih baletnih ustanov, ki obiskujejo pouk baleta več kot trikrat tedensko;
 • Profesionalni baletni plesalci.

SOLO kategorije - seznam kategorij

TUTU GRAND PRIX 2023 – KATEGORIJE SOLO

Solo OSNOVNO:

 • I a. MINI – plesalke in plesalci 8-10 let 
 • I. BELA – plesalke in plesalci 11-13 let 
 • II. RUMENA – plesalke in plesalci 14-16 let  

Solo PROFESIONALNO:

 • III. ROZA – plesalke in plesalci 11-13 let  
 • IV. ORANŽNA – plesalke in plesalci 14-16 let  
 • V. RDEČA I. – plesalke in plesalci 17-19 let  
 • VI. BORDO I. – plesalke in plesalci 20-27 let  
 • VII. ZLATA I. – plesalke in plesalci 28 let +  (brez starostne omejitve)     

SOLO kategorije - tekmovalni program

Kategorije SOLO – OSNOVNO

Kategorija:

Program za Prvi krog tekmovanja:

Program za Finale tekmovanja:

Kategorija I a. MINI:
Klasična etuda na polprstih v dolžini največ 1:30.
Klasična etuda na polprstih v dolžini največ 1:30, lahko se ponovi etuda iz Prvega kroga.
Kategorija I. BELA:
Klasična etuda na polprstih v dolžini največ 1:50.
Klasična etuda na polprstih v dolžini največ 1:50, lahko se ponovi etuda iz Prvega kroga.
Kategorija II. RUMENA:
Klasična etuda na polprstih v dolžini največ 1:50.
Klasična etuda na polprstih v dolžini največ 1:50, lahko se ponovi etuda iz Prvega kroga.

Kategorije SOLO – PROFESIONALNO

   Kategorija:

Program za Prvi krog tekmovanja:

Program za Finale tekmovanja:

Kategorija III. ROZA:
Klasična etuda na polprstih v dolžini največ 2:00
ali
znanju in sposobnostim prilagojena variacija iz seznama v prilogi, ki je izvedena na polprstih.
Klasična etuda na polprstih v dolžini največ 2:00, lahko se ponovi etuda iz 1. kroga
ali
znanju in sposobnostim prilagojena variacija iz seznama v prilogi, ki je izvedena na polprstih, lahko se ponovi variacija iz prvega kroga.
Kategorija IV. ORANŽNA:
Klasična etuda na konicah prstov v dolžini največ 2:00
ali
klasična variacija iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa, izvedena na konicah prstov.
Klasična etuda na konicah prstov v dolžini največ 2:00, lahko se ponovi etuda iz prvega kroga
ali
klasična variacija iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa, izvedena na konicah prstov, lahko se ponovi variacija iz Prvega kroga.
Kategorija V. RDEČA I.:
Dve klasični variaciji iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa
in
solo v sodobni koreografiji v dolžini največ 3:00
Dve klasični variaciji iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa. Samo ena od variacij, izvedenih v Prvem krogu tekmovanja, se lahko ponovi.
Kategorija VI. BORDO I.:
Dve klasični variaciji iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa
in
solo v sodobni koreografiji v dolžini največ 3:00
Dve klasični variaciji iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa.
Program izvajan v Prvem krogu tekmovanja, se ne sme ponoviti!
Kategorija VII. ZLATA:
Klasična baletna koreografija – dve variaciji oz. sola
ali
katerikoli pas de deux oz. duet iz neoklasičnega ali klasičnega baletnega repertoarja brez omejitve v stilu, karakterju itd., kar pomeni, da tekmovalkam/tekmovalcem v kategoriji VII. Zlata ni potrebno upoštevati seznama tradicionalnih koreografij, ki je priloga tega razpisa. Če tekmovalka/tekmovalec izbere pas de deux iz klasičnega baletnega repertoarja v originalni tradicionalni koreografiji, mora ta biti izveden v celoti, kot ga predpisuje originalna koreografija in ne le deloma kot npr. zgolj adagio in coda
in
sodobni duet ali solo v dolžini največ 5:00

Tekmovalkam/tekmovalcem v kategoriji VII. Zlata II. ni potrebno upoštevati seznama tradicionalnih koreografij, ki je priloga tega razpisa. Pas de deux iz klasičnega baletnega repertoarja v originalni tradicionalni koreografiji, mora biti izveden v celoti, kot ga predpisuje originalna koreografija in ne le deloma kot npr. zgolj adagio in coda.
Le v kategoriji VII. ZLATA žirija  primarno ocenjuje umetniško interpretacijo, sekundarno pa  tehnično izvedbo.
Klasični baletni koreogrfiji – dve variaciji oz. sola
ali
pas de deux oz. duet iz neoklasičnega ali klasičnega baletnega repertoarja brez omejitve v stilu, karakterju itd., kar pomeni, da tekmovalkam/tekmovalcem v kategoriji VII. Zlata ni potrebno upoštevati seznama tradicionalnih koreografij, ki je priloga tega razpisa. Če tekmovalka/tekmovalec izbere pas de deux iz klasičnega baletnega repertoarja v originalni tradicionalni koreografiji, mora ta biti izveden v celoti, kot ga predpisuje originalna koreografija in ne le deloma kot npr. zgolj adagio in coda.
Program izvajan v Prvem krogu tekmovanja se ne sme ponoviti!

Tekmovalkam/tekmovalcem v kategoriji VII. Zlata II. ni potrebno upoštevati seznama tradicionalnih koreografij, ki je priloga tega razpisa. Pas de deux iz klasičnega baletnega repertoarja v originalni tradicionalni koreografiji, mora biti izveden v celoti, kot ga predpisuje originalna koreografija in ne le deloma kot npr. zgolj adagio in coda.
Le v kategoriji VII. ZLATA žirija  primarno ocenjuje umetniško interpretacijo, sekundarno pa  tehnično izvedbo.

PAS DE DEUX kategorije - pravila in predpisi

Kdo se lahko prijavi in ​​sodeluje:

 • baletni plesalci v starosti od 17 do 19 let (kategorija RDEČA II) ne glede na narodnost ali prebivališče, ki se izobražujejo oziroma delujejo profesionalno na področju baleta in plesa v Sloveniji ali/in v tujini;
 • baletni plesalci v starosti od 20 do 27 let (kategorija BORDO II) ne glede na narodnost ali prebivališče, ki se izobražujejo oziroma delujejo profesionalno na področju baleta in plesa v Sloveniji ali/in v tujini.

Udeležence lahko prijavijo:

 • izobraževalne ustanove s področja baleta (baletne šole, društva, akademije…);
 • poklicne baletne ustanove in druge pravne osebe s področja baleta (gledališča, profesionalne baletne skupine…);
 • baletna društva in druga društva s področja baleta;
 • plesalci sami, tudi če ne predstavljajo nobene izobraževalne ali strokovne ustanove ali pravne osebe s področja baleta ali plesa.

Osnovna pravila TUTU GRAND PRIX 2023 – kategorije PAS DE DEUX:

 • V vseh PAS DE DEUX kategorijah bo tekmovanje potekalo v dveh krogih: Prvi krog in Finale;
 • Udeleženci tekmujejo samo v stilih, ki jih določa posamezna tekmovalna kategorija;
 • Tekmovanje je organizirano dveh različnih kategorijah PAS DE DEUX (V. RDEČA II – pas de deux in VI. BORDO II – pas de deux;
 • V PAS DE DEUX kategorijah plesalke in plesalci NE tekmujejo ločeno;
 • V posameznem paru eden od plesalcev ne more tekmovati v drugi Pas de deux kategoriji (lahko pa tekmuje v kategorijah SOLO (vendar z drugimi variacijami), KOREOGRAFIJA ali SKUPINA);
 • Pri prijavi udeleženca v kategorijo, skladno s starostjo udeleženca, upoštevajte predpisano starost tekmovalke/tekmovalca na dan 24. maj 2023;
 • Po želji lahko par nastopa v višji starostni kategoriji.

Potek tekmovanja v kategorijah PAS DE DEUX:

Tekmovanje bo potekalo le na profesionalni ravni:

Profesionalno:

 • Učenci in dijaki javnih ali zasebnih baletnih šol, društev, konservatorijev, visokošolskih in višješolskih baletnih ustanov, ki obiskujejo pouk baleta več kot trikrat tedensko;
 • Profesionalni baletni plesalci.

PAS DE DEUX kategorije - seznam kategorij

TUTU GRAND PRIX 2023 – KATEGORIJE PAS DE DEUX

Pas de deux PROFESIONALNO:

 • V. RDEČA II. – PAS DE DEUX – plesalke in plesalci 17-19 let          
 • VI. BORDO II. – PAS DE DEUX – plesalke in plesalci 20-27 let  

PAS DE DEUX kategorije - tekmovalni program

Kategorije OSNOVNO – solo:


 

   Kategorija:

Program za Prvi krog tekmovanja:

Program za Finale tekmovanja:

Kategorija V. RDEČA II.: PAS DE DEUX
Pas de deux iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa
in
Sodobni (contemporary) duet, ki ne sme biti v klasično-baletni koreografiji v dolžini največ 3:00
Pas de deux iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa – lahko se ponovi Pas de deux izvajan v Prvem krogu tekmovanja
Kategorija VI. BORDO II.: PAS DE DEUX
Pas de deux iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa
in
duet v sodobni koreografiji v dolžini največ 3:00
Pas de deux iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa – ne sme se ponoviti pas de deux izvajan v Prvem Krog tekmovanja!

SKUPINA kategorije - pravila in predpisi

Kdo se lahko prijavi in ​​sodeluje:

 • vsi baletni plesalci ne glede na narodnost ali prebivališče, ki se izobražujejo na področju baleta in plesa v Republiki Sloveniji;
 • vsi baletni plesalci ne glede na narodnost ali prebivališče, ki se izobražujejo na področju baleta in plesa v tujini.

Udeležence lahko prijavijo:

 • izobraževalne ustanove s področja baleta (baletne šole, društva, akademije…);
 • baletna društva in druga društva s področja plesa;
 • plesalci sami, tudi če ne predstavljajo nobene izobraževalne ali strokovne ustanove ali pravne osebe s področja baleta ali plesa.

Osnovna pravila TUTU GRAND PRIX 2023 – kategorije SKUPINA:

 • V vseh SKUPINA kategorijah bo tekmovanje potekalo v dveh krogih: Prvi krog in Finale;
 • Posamezno tekmovalno supino lahko sestavlja od 3 do 20 plesalk in plesalcev;
 • Posamezna tekmovalna skupina je lahko glede na spol mešana in je lahko sestavljena tako iz plesalk kot plesalcev;
 • Skupine tekmujejo samo v stilih, ki jih določa posamezna tekmovalna kategorija;
 • Tekmovanje je organizirano v različnih kategorijah skupina;
 • Pri prijavi udeležencev v kategorijo, skladno s starostjo udeleženca, upoštevajte predpisano starost večine tekmovalk/tekmovalcev v skupini na dan 24. maj 2023;
 • Če je večinski del tekmovalcev posamezne skupine v okviru starosti, ki velja za posamezno skupino, lahko manjšinski del tekmovalcev v isti skupini starostno odstopa, vendar izključno pod pogojem, da starejši oziroma mlajši manjšinski del tekmovalcev v skupini prihaja iz istega oziroma iz istih razredov kot večinski del tekmovalcev.

Potek tekmovanja v kategorijah SKUPINA:

Tekmovanje bo potekalo v dveh ravneh: osnovni in profesionalni:

Osnovno:

 • Učenci, ki obiskujejo izobraževalne baletne inštitucije z osnovnim učnim programom in pouk baleta obiskujejo do trikrat tedensko, tako v zasebnih kot v javnih baletnih šolah;
 • Učenci zasebnih baletnih šol in društev, ki ne poučujejo po razširjenem učnem programu in pouk baleta obiskujejo do trikrat tedensko.

Profesionalno:

 • Učenci in dijaki javnih ali zasebnih baletnih šol, društev, konservatorijev, visokošolskih in višješolskih baletnih ustanov, ki obiskujejo pouk baleta več kot trikrat tedensko.

SKUPINA kategorije - seznam kategorij

TUTU GRAND PRIX 2023 –  KATEGORIJE SKUPINE

Skupine OSNOVNO:

 • VIII. VIJOLIČNA starost v skupini 9-12 let                                               
 • Če je večinski del tekmovalcev posamezne skupine v okviru starosti, ki velja za posamezno skupino, lahko manjšinski del tekmovalcev v isti skupini starostno odstopa, vendar izključno pod pogojem, da starejši oziroma mlajši manjšinski del tekmovalcev v skupini prihaja iz istega oziroma iz istih razredov kot večinski del tekmovalcev.  
 • IX. MODRA starost v skupini 13-17 let                                    
 • Če je večinski del tekmovalcev posamezne skupine v okviru starosti, ki velja za posamezno skupino, lahko manjšinski del tekmovalcev v isti skupini starostno odstopa, vendar izključno pod pogojem, da starejši oziroma mlajši manjšinski del tekmovalcev v skupini prihaja iz istega oziroma iz istih razredov kot večinski del tekmovalcev.          

Skupine PROFESIONALNO:

 • X. TURKIZNA starost v skupini  9-12 let                                  
 • Če je večinski del tekmovalcev posamezne skupine v okviru starosti, ki velja za posamezno skupino, lahko manjšinski del tekmovalcev v isti skupini starostno odstopa, vendar izključno pod pogojem, da starejši oziroma mlajši manjšinski del tekmovalcev v skupini prihaja iz istega oziroma iz istih razredov kot večinski del tekmovalcev.      
 • XI. ZELENA starost v skupini 13-15 let                                 
 • Če je večinski del tekmovalcev posamezne skupine v okviru starosti, ki velja za posamezno skupino, lahko manjšinski del tekmovalcev v isti skupini starostno odstopa, vendar izključno pod pogojem, da starejši oziroma mlajši manjšinski del tekmovalcev v skupini prihaja iz istega oziroma iz istih razredov kot večinski del tekmovalcev.           
 • XII. RJAVA starost v skupini 16-19 let                                    
 • Če je večinski del tekmovalcev posamezne skupine v okviru starosti, ki velja za posamezno skupino, lahko manjšinski del tekmovalcev v isti skupini starostno odstopa, vendar izključno pod pogojem, da starejši oziroma mlajši manjšinski del tekmovalcev v skupini prihaja iz istega oziroma iz istih razredov kot večinski del tekmovalcev.          

SKUPINA kategorije - tekmovalni program

Velja za vse kategorije SKUPINA: Če je večinski del tekmovalcev posamezne skupine v okviru starosti, ki velja za posamezno skupino, lahko manjšinski del tekmovalcev v isti skupini starostno odstopa, vendar izključno pod pogojem, da starejši oziroma mlajši manjšinski del tekmovalcev v skupini prihaja iz istega oziroma iz istih razredov kot večinski del tekmovalcev.

Kategorije OSNOVNO – Skupina


   Kategorija:

Program za Prvi krog tekmovanja:

Program za Finale tekmovanja:

Kategorija VIII. VIJOLIČNA:
Ples v dolžini najmanj 2 in največ 4 minute, ki naj bo poljubna klasično-baletna koreografija; plesalke morajo ples izvajati na polprstih
Ples v dolžini najmanj 2 in največ 4 minute, ki naj bo poljubna klasično-baletna koreografija; plesalke morajo ples izvajati na polprstih; lahko se ponovi ples iz 1. kroga
Kategorija IX. MODRA:
Ples v dolžini najmanj 3 in največ 5 minut, ki naj bo poljubna (neo)klasična koreografija , izvedena na polprstih ali na konicah prstov
Ples v dolžini najmanj 3 in največ 5 minut, ki naj bo poljubna (neo)klasična koreografija, izvedena na polprstih ali na konicah prstov; lahko se ponovi ples iz prvega kroga

Kategorije PROFESIONALNO Skupina:


   Kategorija:

Program za Prvi krog tekmovanja:

Program za Finale tekmovanja:

Kategorija X. TERKIZNA:

Ples v dolžini najmanj 2  in največ 4 minute, ki naj bo poljubna klasična koreografija; plesalke morajo ples izvajati na polprstih
Ples v dolžini najmanj 2  in največ 4 minute, ki naj bo poljubna klasična koreografija; plesalke morajo ples izvajati na polprstih; lahko se ponovi ples iz prvega kroga
Kategorija XI. ZELENA:
Ples na polprstih ali na konicah prstov v dolžini najmanj 3 in največ 5 minut, ki naj bo poljubna (neo)klasična koreografija
Ples na polprstih ali na konicah prstov v dolžini najmanj 3 in največ 5 minut, ki naj bo poljubna (neo)klasična koreografija; lahko se ponovi ples iz prvega kroga
Kategorija XII. RJAVA:
Ples v dolžini najmanj 3 in največ 5 minut, ki naj bo poljubna (neo)klasična koreografija na konicah prstov
ali
odlomek ali del plesa iz znanega baleta; ples mora biti izveden na konicah prstov
Ples v dolžini najmanj 3 in največ 5 minut, ki naj bo poljubna (neo)klasična koreografija na konicah prstov
ali
odlomek ali del plesa iz znanega baleta; ples mora biti izveden na konicah prstov
Lahko se ponovi ples iz prvega kroga

KOREOGRAFIJA kategorije - pravila in predpisi

TEKMOVANJE KOREOGRAFSKIH MINIATUR
01

Mednarodno tekmovanje koreografskih miniatur bo potekalo v okviru MEDNARODNEGA BALETNEGA TEKMOVANJA TUTU GRAND PRIX 2023 v času od 24. – 28. maja 2023 na odru Gledališke in koncertne dvorane Lendava in se bo izvajalo v naslednjih kategorijah:

 • Kategorija – XIII. KOREOGRAFIJA, spodbujanje lastne ustvarjalnosti:
  • tekmujejo lahko plesalci v starosti 10 – 14 let;
  • kandidati tekmujejo z eno lastno koreografijo v trajanju od 2 – 4 minut;
  • koreografijo morajo sestaviti tekmovalci sami brez mentorske pomoči;
  • v koreografiji lahko nastopi en tekmovalec, ki koreografijo sestavi sam oziroma do trije tekmovalci, ki koreografijo oblikujejo v timskem duhu, kar pomeni, da koreografije v primeru dveh ali treh sodelujočih ne sestavi en sam tekmovalec ampak vsi, v tekmovalni koreografiji sodelujoči plesalci – tekmovalci.
 • XIV. Kategorija – XIV. KOREOGRAFIJA, spodbujanje lastne ustvarjalnosti:
  • tekmujejo lahko plesalci v starosti 15 – 18 let;
  • kandidati tekmujejo z eno lastno koreografijo v trajanju od 2 – 4 minut;
  • koreografijo morajo sestaviti tekmovalci sami brez mentorske pomoči;
  • v koreografiji lahko nastopi en tekmovalec, ki koreografijo sestavi sam oziroma do trije tekmovalci, ki koreografijo oblikujejo v timskem duhu, kar pomeni, da koreografije v primeru dveh ali treh sodelujočih ne sestavi en sam tekmovalec ampak vsi, v tekmovalni koreografiji sodelujoči plesalci – tekmovalci.
 • XV. Kategorija – XV. KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO:
  • tekmujejo lahko profesionalni plesalci in koreografi oziroma plesalci in koreografi, ki so zaključili oziroma zaključujejo baletno ali plesno izobraževanje brez starostne omejitve;
  • kandidati tekmujejo z eno koreografijo v trajanju od 3 – 10 minut;
  • v koreografiji lahko nastopa od enega do deset plesalcev.

02

Tekmovanje bo potekalo v enem tekmovalnem krogu, in sicer:

 • za kategoriji Kategorija – XIII. KOREOGRAFIJA, spodbujanje lastne ustvarjalnosti 10 – 14 let in Kategorija – XIV. KOREOGRAFIJA, spodbujanje lastne ustvarjalnosti 15 – 18 let ob predhodno podani informaciji o željeni umetniški svetlobi (odrski luči) s strani tekmovalca, ki jo bo po navodilih posameznega tekmovalca vnaprej pripravil oblikovalec luči 
 • za kategorijo XV. KOREOGRAFIJA – PROFESIONALNO ob umetniški luči, ki jo oblikuje tekmovalec – koreograf.

Časovnico Tekmovanja koreografskih miniatur bo OO objavil najkasneje 5. maja 2023.

Pri prijavi tekmovalk/tekmovalcev v posamezno kategorijo upoštevajte predpisano starost tekmovalke/tekmovalca na dan 24. maj 2023.


03

Namen Tekmovanja koreografskih miniatur v kategorijah XIII. Kategorija – KOREOGRAFIJA in XIV. Kategorija – KOREOGRAFIJA je spodbujanje lastne koreografske ustvarjalnosti v zgodnjem starostnem obdobju.

Namen Tekmovanja koreografskih miniatur v kategoriji XV. KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO je promocija, baleta in plesa, njuno vrednotenje v najširšem smislu, odkrivanje domačih koreografskih potencialov, spodbujanje njihovega razvoja ter razvoja kvalitete s področja koreografije ter seznanjanje širšega kroga populacije s trenutnim stanjem in trendi na področju koreografije v Sloveniji.


04

Kriteriji v kategorijah XIII. Kategorija – KOREOGRAFIJA in XIV. Kategorija – KOREOGRAFIJA

 • ustvarjalni talent s poudarkom na inovativnosti.

Kriteriji v kategoriji XV. KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO

 • originalnost in inovativnost koreografskega izraza;
 • inventivno koriščenje prostora, glasbe in ostalih scenskih elementov;
 • inventivnost kostumov
 • oblikovana svetlobna podoba;
 • stilna izenačenost;
 • visok nivo intepretacije in izvedbe.

05

Tekmovalci se na Tekmovanje koreografskih miniatur prijavijo izključno preko »SPLETNEGA PRIJAVNEGA OBRAZCA«, ki je dostopen na internetni strani https://www.tutugrandprix.com


06

Na tekmovanje se kot koreografi lahko prijavijo posamezniki s področja baleta in modernega oziroma sodobnega plesa, ki so:

 • državljani Republike Slovenije,
 • tuji državljani.

07

Glasbene posnetke je treba poslati preko spletnega obrazca: »POŠLJI GLASBO ZA TUTU«, ki se nahaja na naslednji spletni povezavi:

OBRAZEC ZA POŠILJANJE GLASBE

v formatu mp3 najkasneje do 5. maja 2023 pri čemer morajo imena datoteke vsebovati naslednje podatke:

 • ime in priimek tekmovalca – koreografa / naslov koreografije.

08

Izvedba glasbe v živo je dovoljena za Kategorijo XV KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO.

Uporaba scenografije, razen preprostih rekvizitov, ni dovoljena.

Za kategorijo XIII. KOREOGRAFIJA 10 – 14 let in kategorijo XIV. KOREOGRAFIJA 15 – 18 let je scenska podoba enaka za vse tekmovalce, za odrsko svetlobo pa morajo tekmovalci izpolniti in poslati obrazec s tehničnimi informacijami, v katerem natančno navedejo kakšno odrsko svetlobo želijo pri izvedbi tekmovalne koreografije. Svetlobna podoba mora biti enaka za ves čas trajanja koreografije in se med izvedbo koreografije ne sme spreminjati. Oblikovalec luči bo skladno s podano informacijo o svetlobni podobi le to predhodno pripravil skladno z možnostmi svetlobnega parka.

Za kategorijo XV. KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO so scenska podoba odra in svetlobne možnosti dispozicijsko enake za vse tekmovalce, pri čemer:

 • umetniško svetlobno podobo tekmovalne koreografije z oblikovalcem luči oblikuje tekmovalec – koreograf, in sicer skladno z možnostmi svetlobnega parka;
 • scenska podoba odra (barva baletnega poda, stranske zavese, back prospekt itd.), je vnaprej določena in je kot pogoj enaka za vse tekmovalce, eventuelno bo mogoča le izbira back prospekta med barvama črna ali bela.

Za zahteve svetlobne podobe je potrebno najkasneje do 5. maja 2023 poslati pravočasno izpolnjen Spletni obrazec za tehnične informacije: Tekmovanje koreografskih miniatur, ki je dostopen na naslednji povezavi:

OBRAZEC ZA TEHNIČNE INFORMACIJE “TEKMOVANJE KOREOGRAFSKIH MINIATUR”

Vsak tekmovalec – koreograf, ki se prijavi na tekmovanje v kategoriji XV. KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO bo prejel urnik za oblikovanje svetlobne podobe.


09

Žirijo sestavlja 5 – 7 uglednih strokovnjakov s področja baletne umetnosti iz mednarodnega in domačega strokovnega prostora.


10

Skrajni rok za prijave na Tekmovanje koreografskih miniatur je 23. april 2023


Za veljavno prijavo se smatra v celoti izpolnjen in poslan spletni prijavni obrazec.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo poslane po elektronski pošti do vključno 23. aprila 2023, do 24:00 ure.

Predlogi oddani 24. aprila 2023 in kasneje ne bodo upoštevani.


11

Strokovna žirija bo koreografije ocenjevala s točkami od 60 – 100.

Za kategorijo XIII. KOREOGRAFIJA 10 – 14 let in za kategorijo XIV. KOREOGRAFIJA 15 – 18 let:

 • zmagovalna koreografija tekmovanja bo tista koreografija, ki doseže izmed vseh tekmovalnih koreografij najvišje število točk.

Za kategorijo XV. KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO:

 • zmagovalec tekmovanja bo tekmovalec, katerega tekmovalna koreografija doseže izmed vseh tekmovalcev najvišje število točk.

12

PRIZNANJE ZA UDELEŽBO:

 • vsi udeleženci tekmovanja – koreografi prejmejo priznanje za udeležbo.

MEDALJE – splošno:

 • prejmejo prvi trije uvrščeni tekmovalci – koreografi v posamezni kategoriji KOREOGRAFIJA;
 • zlata medalja: prvouvrščeni tekmovalec – koreograf v posamezni kategoriji KOREOGRAFIJA;
 • srebrna medalja: drugouvrščeni tekmovalec – koreograf v posamezni kategoriji KOREOGRAFIJA;
 • bronasta medalja: tretjeuvrščeni tekmovalec – koreograf v posamezni kategoriji KOREOGRAFIJA.

V posamezni kategoriji ni mogoče podeliti več kot eno zlato, eno srebrno in eno bronasto medaljo.

NAGRADE – splošno:

 • Prva nagrada:   95 – 100 točk
 • Druga nagrada: 90 – 94,99 točk
 • Tretja nagrada:  85 – 89,99 točk

Nagrade prejmejo vsi tekmovalci – koreografi, ki so dosegli zahtevano število točk za posamezno nagrado. Nagrado predstavlja listina.

Žirija lahko nagrade podeli ali ne podeli skladno s kriteriji, ki jih zavzame.

Nagrade v kategorijah KOREOGRAFIJA:

 • Nagrade ali višine nagrad v kategorijah KOREOGRAFIJA so opredeljene v osnovnem razpisu TUTU 2022.

Ne glede na doseženo število točk s strani strokovne žirije tekmovanja, prvouvrščena, drugouvrščena in tretjeuvrščena koreografija v kategorijah XIII. KOREOGRAFIJA 10 – 14 let in XIV. KOREOGRAFIJA 15 – 18 let prejmejo zlato, srebrno in bronasto medaljo. Če v koreografiji sodelujeta dva ali trije tekmovalci prejmejo le ti eno medaljo.

Ne glede na doseženo število točk s strani strokovne žirije tekmovanja, prvouvrščeni, drugouvrščeni in tretjeuvrščeni koreograf – tekmovalec v kategoriji XV. KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO prejmejo zlato, srebrno in bronasto medaljo.

V primeru, da nobena od tekmovalnih koreografij ne prestopi praga za nagrade, t.j. 85 točk, je zmagovalec tekmovanja v posamezni kategoriji koreografija (v kategorijah XIII. in XIV. KOREOGRAFIJA) oziroma tekmovalec s koreografijo (v kategoriji XV. KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO), ki je od vseh prejela najvišje število točk, ne glede na njihovo višino.

V kolikor zmagovalec ne doseže potrebnega števila točk za dodelitev ene od nagrad se ga označi kot zmagovalca, vendar se mu nagrade ne dodeli.


13

Posebne nagrade:

 • Posebne nagrade so opredeljene v razpisu TUTU 2023 pod Priznanja, medalje, nagrade

14

Javna podelitev nagrad bo v okviru Svečanega baletnega koncerta TUTU GRAND PRIX 2023, predvidoma* 28. maja 2023 na odru Gledališke in koncertne dvorane Lendava v večernih urah. Tekmovalci, ki jih izbere žirija, so dolžni nastopiti na zaključnem svečanem koncertu.

* OO lahko z ozirom, da se zaradi manjšega števila tekmovalcev tekmovanje zaključi prej kot 28. maja 2023, datum Svečanega koncerta TUTU GRAND PRIX 2023 s podelitvijo nagrad prestavi na zgodnejši datum.


15

Protikorupcijska določba

Nedovoljeno je kakorkoli vplivati na delo strokovne žirije.


16

Odločitev strokovne žirije je dokončna. Na odločitev žirije je možno podati ugovor najkasneje eno uro po objavi rezultatov po elektronski pošti na naslov tutugrandprix@tutugrandprix.com, in sicer le v kolikor obstajajo tehtni in utemeljeni razlogi, ki nakazujejo na neupoštevanje pravil tekmovanja s strani strokovne žirije. V tem primeru ugovor v najkarjšem možnem času po njegovi vložitvi obravnava Častno razsodišče, ki ravna skladno s pravili tekmovanja. Pravila tekmovanja sprejme organizacijski odbor in jih objavi na internetni strani https://www.tutugrandprix.com.


17

Organizator tekmovalcem za udeležbo na tekmovanju ne krije potnih stroškov, stroškov nočitev, stroškov dnevnic, honorarjev, stroškov nakupa ali najema materialnih potreb, stroškov za kostume ali kakršnegakoli drugega plačila tekmovalcem in izvajalcem njihovih koreografij.


18

Kotizacija za udeležbo na Tekmovanju koreografskih miniatur je opredeljena v osnovnem razpisu TUTU GRAND PRIX 2023.

Kotizacija se plača ob prijavi na račun:

  • Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana
  • TRR številka: SI56 0201 0025 3272 398
  • odprt pri NLB d.d.,
  • na sklic 00 2023

Za vse informacije v zvezi s Tekmovanjem koreografskih miniatur izpolnite in pošljite spletni vprašalnik, ki se nahaja na internetni strani

www.tutugrandprix.com.


19

V primeru, da bodo v času, ko je predvidena izvedba Mednarodnega tekmovanja koreografskih miniatur 2022 ponovno v veljavi ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in z njim povezane nalezljive bolezni Covid-19, ki bodo prepovedovali izvedbo tekmovanja v živo, bo Mednarodno tekmovanje koreografskih miniatur 2022 v istem ali kasnejšem terminu do konca koledarskega leta 2021 realizirano na daljavo (online) oziroma bo prestavljeno na kasnejši čas.


20

DRUGE DOLOČBE

Organizator ima ekskluzivno pravico snemanja in fotografiranja v času tekmovanja, na zaključnem koncertu in na morebitnih poznejših nastopih. Tekmovalci se s sprejetjem razpisa in prijavo odrekajo vsem pravicam do honorarja za nastope, avtorske pravice za uporabo fotografij, videa in televizijskih posnetkov pa prenesejo na organizatorja.

Tekmovalci so dolžni sami kriti stroške morebitnih avtorskih pravic za uporabo ali predvajanje glasbe.

Tekmovalci morajo sami pridobiti privolitev in dovoljenje za uporabo z zakonom zaščitene glasbe od avtorja samega oziroma od imetnika pravic, dovoljenje s podpisom avtorja pa morajo posredovati OO TUTU GRAND PRIX kot prilogo po elektronski pošti.

Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe in škodo, nastalo v času tekmovanja.

KOREOGRAFIJA kategorije - seznam kategorij

Kategorije KOREOGRAFIJA  

TUTU GRAND PRIX 2023

 • Kategorija XIII. KOREOGRAFIJA »Vzpodbujanje lastne ustvarjalnosti 10 – 14 let«
 • Kategorija XIV. KOREOGRAFIJA »Vzpodbujanje lastne ustvarjalnosti 15 – 18 let«
 • Kategorija XV. KOREOGRAFIJA »Koreografija profesionalno« 19+

KOREOGRAFIJA kategorije - tekmovalni program

Kategorija XIII. KOREOGRAFIJA »Vzpodbujanje lastne ustvarjalnosti 10 – 14 let«
 • kandidati tekmujejo z eno lastno koreografijo v trajanju od 2 – 4 minut;
 • koreografijo morajo sestaviti tekmovalci sami brez mentorske pomoči;
 • v koreografiji lahko nastopi en tekmovalec, ki koreografijo sestavi sam oziroma do trije tekmovalci, ki koreografijo oblikujejo v timskem duhu, kar pomeni, da koreografije v primeru dveh ali treh sodelujočih ne sestavi en sam tekmovalec ampak vsi, v tekmovalni koreografiji sodelujoči plesalci – tekmovalci.
Kategorija XIV. KOREOGRAFIJA »Vzpodbujanje lastne ustvarjalnosti 15 – 18 let«
 • tekmujejo lahko plesalci v starosti 15 – 18 let;
 • kandidati tekmujejo z eno lastno koreografijo v trajanju od 2 – 4 minut;
 • koreografijo morajo sestaviti tekmovalci sami brez mentorske pomoči;
 • v koreografiji lahko nastopi en tekmovalec, ki koreografijo sestavi sam oziroma do trije tekmovalci, ki koreografijo oblikujejo v timskem duhu, kar pomeni, da koreografije v primeru dveh ali treh sodelujočih ne sestavi en sam tekmovalec ampak vsi, v tekmovalni koreografiji sodelujoči plesalci – tekmovalci.
Kategorija XV. KOREOGRAFIJA »Koreografija profesionalno« 19+
 • tekmujejo lahko profesionalni plesalci in koreografi oziroma plesalci in koreografi, ki so zaključili oziroma zaključujejo baletno ali plesno izobraževanje brez starostne omejitve;
 • kandidati tekmujejo z eno koreografijo v trajanju od 3 – 10 minut;
 • v koreografiji lahko nastopa od enega do deset plesalcev.

Ocenjevanje - pravila ocenjevanja

 • Tekmovalci ob prijavi na dan prihoda prejmejo tekmovalne številke, ki so njihova identifikacija med tekmovanjem.
 • Strokovni žiriji se tekmovalce predstavi izključno po številki, brez imena in priimka. Prav tako se do objave finalnih rezultatov vse evidence tekmovalcev vodijo v številkah. Skrbno se pazi, da strokovna žirija tekmovalne knjižice ne prejme v vpogled pred zaključkom tekmovanja. 
 • Tekmovalci tekmujejo v mednarodni konkurenci.
 • Tekmovalce bo ocenjevala žirija, sestavljena iz uglednih strokovnjakov s področja baletne in sodobno-plesne umetnosti iz mednarodnega in domačega prostora.
 • Člani žirije bodo ocenjevali na ocenjevalnih listih po kriterijih in pravilniku, ki jih je pripravil OO DBUS za BALETNO TEKMOVANJE TUTU GRAND PRIX.
 • Nastopi se ocenjujejo s točkami od 60 do 100; najvišja in najnižja ocena se tako v prvem krogu kot v finalu tekmovanja brišeta, rezultat pa je seštevek, deljen s številom preostalih žirantov. V kolikor najvišjo ali najnižjo oceno podelita dva žiranta, se briše samo ena ocena.
 • Za vstop v finale je treba zbrati 75 točk.
 • Končna ocena, dosežena v finalu tekmovanja se sešteje s končno oceno iz prvega kroga tekmovanja in deli z dva, kar predstavlja končni rezultat tekmovanja. 
 • Ocena, seštevek ocene, dosežene v prvem krogu in v finalu tekmovanja določa končni vrstni red in nagrade. Za tekmovalce, ki se ne uvrstijo v finale, določa vrstni red doseženo število točk v prvem krogu, uvrščeni pa so za tekmovalci, ki se uvrstijo v finale tekmovanja.
 • V primeru enakega števila točk dveh ali več kandidatov o končnem vrstnem redu uvrstitve odloči žirija.
 • Rezultati prvega kroga tekmovanja in finala bodo objavljeni izključno na spletni strani tutugrandprix.com ter na socialnih omrežjih do treh ur po koncu tekmovanja posamezne tekmovalne kategorije v prvem krogu in finalu tekmovanja.
 • Po zaključku prvega kroga tekmovanja bosta žirija in OO TUTU GRAND PRIX omogočila vpogled v ocenjevalne liste izključno tistih tekmovalcev, ki se v finale tekmovanja ne bodo uvrstili. Tekmovalcem, ki se uvrstijo v finale bo omogočen vpogled v ocenjevalne liste tako prvega kroga tekmovanja kot finala tekmovanja šele po zaključku tekmovanja. Ocenjevalne liste lahko prevzameta izključno pedagog ali mentor tekmovalca.
 • Po prvem krogu tekmovanja bo objavljen le seznam tistih, ki so se uvrstili v finale, brez  doseženega števila točk. Število doseženih točk v prvem krogu tekmovanja bo za tekmovalce, ki nadaljujejo v finale objavljeno šele z rezultati finalnega kroga tekmovanja.
 • Odločitve žirije so dokončne.
 • Na odločitev žirije je možno podati ugovor najkasneje eno uro po objavi rezultatov po elektronski pošti na naslov tutugrandprix@tutugrandprix.com, in sicer le v kolikor obstajajo tehtni in utemeljeni razlogi, ki nakazujejo na neupoštevanje pravil tekmovanja s strani strokovne žirije. V tem primeru ugovor v najkarjšem možnem času po njegovi vložitvi obravnava Častno razsodišče, ki ravna skladno s pravili tekmovanja. Pravila tekmovanja sprejme organizacijski odbor in jih objavi na internetni strani https://www.tutugrandprix.com.
 • OO TUTU  določi tajnika žirije, ki nadzira vpis ocen članov žirije v računalnik, hkrati pa vodi zapisnik o poteku ocenjevanja na tekmovanju. Tajnik žirije je le administrativna oseba, ni član žirije.
 • Člani žirije so pri svojem delu dolžni upoštevati ta razpis.
 • Žirija lahko tekmovalca izloči oziroma diskvalificira, če ugotovi, da izvajani program ni v skladu s programom, navedenim v prijavnici, in z razpisom tekmovanja.

Priznanja, medalje, nagrade

PRIZNANJE ZA UDELEŽBO:

 • vsi udeleženci tekmovanja prejmejo priznanje za udeležbo.

MEDALJE – splošno:

 • prejmejo prvi trije uvrščeni tekmovalci ali skupine v posamezni kategoriji;
 • zlata medalja: prvouvrščeni tekmovalec ali skupina v posamezni kategoriji;
 • srebrna medalja: drugouvrščeni tekmovalec ali skupina v posamezni kategoriji;
 • bronasta medalja: tretjeuvrščeni tekmovalec ali skupina v posamezni kategoriji.

V posamezni kategoriji ni mogoče podeliti več kot eno zlato, eno srebrno in eno bronasto medaljo.


NAGRADE – splošno:

 • Prva nagrada:   95 – 100 točk
 • Druga nagrada: 90 – 94,99 točk
 • Tretja nagrada:  85 – 89,99 točk

Nagrade prejmejo vse tekmovalke/vsi tekmovalci, ki so dosegli zahtevano število točk za posamezno nagrado. Nagrado predstavlja listina.


SPECIFIKACIJA NAGRAD ZA PRVE TRI UVRŠČENE V POSAMEZNI KATEGORIJI:

KategorijaDoseženo mesto in opis nagrade
I a. MINI
 
1. mesto:diploma, zlata medalja in paket presenečenja
2. mesto:diploma, srebrna medalja in paket presenečenja
3. mesto:diploma, bronasta medalja in paket presenečenja
I. BELA
1. mesto:diploma, zlata medalja in paket presenečenja
2. mesto:diploma, srebrna medalja in paket presenečenja
3. mesto:diploma, bronasta medalja in paket presenečenja
II. RUMENA
1. mesto: diploma, zlata medalja in paket presenečenja
2. mesto: diploma, srebrna medalja in paket presenečenja
3. mesto: diploma, bronasta medalja in paket presenečenja
III. ROZA
1. mesto: diploma, medalja in paket presenečenja
2. mesto: diploma, medalja in paket presenečenja
3. mesto: diploma, medalja in paket presenečenja
IV. ORANŽNA
1. mesto: diploma, medalja in paket presenečenja
2. mesto: diploma, medalja in paket presenečenja
3. mesto: diploma, medalja in paket presenečenja
V. RDEČA I. – SOLO
1. mesto + 1. nagrada: diploma, zlata medalja, sodelovanje v predstavah DBUS v času od 15.7. – 6.8.2023, brezplačna udeležba na celotnem Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2023 v času od 24.7. – 5.8.2023 s plačilom nočitev in prehrane
2. mesto + 1. nagrada: diploma, srebrna medalja, sodelovanje v predstavah DBUS v času od 15.7. – 6.8.2023, brezplačna udeležba na celotnem Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2023 v času od 24.7. – 5.8.2023 s plačilom nočitev in prehrane
3. mesto + 1. nagrada: diploma, bronasta medalja, sodelovanje v predstavah DBUS v času od 15.7. – 6.8.2023, brezplačna udeležba na celotnem Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2023 v času od 24.7. – 5.8.2023 s plačilom nočitev in prehrane

1. mesto + 2. nagrada: diploma, zlata medalja in brezplačna kotizacija za enotedensko udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2023 v času od 24.7.2023 do 29.7.2023 ali od 31.7.2023 do 5.8.2023 (nočitve in prehrana se plačajo)
2. mesto + 2. nagrada: diploma, srebrna medalja in brezplačna kotizacija za enotedensko udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2023 v času od 24.7.2023 do 29.7.2023 ali od 31.7.2023 do 5.8.2023 (nočitve in prehrana se plačajo)
3. mesto + 2. nagrada:diploma, bronasta medalja in brezplačna kotizacija za enotedensko udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2023 v času od 24.7.2023 do 29.7.2023 ali od 31.7.2023 do 5.8.2023 (nočitve in prehrana se plačajo)

1. mesto + 3. nagrada:diploma, zlata, medalja in brezplačna kotizacija za enotedensko udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2023 v času od 31.7.2023 do 5.8.2023 (nočitve in prehrana se plačajo)
2. mesto + 3. nagrada:diploma, srebrna medalja in brezplačna kotizacija za enotedensko udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2023 v času od 31.7.2023 do 5.8.2023 (nočitve in prehrana se plačajo)
3. mesto + 3. nagrada:diploma, bronasta medalja in brezplačna kotizacija za enotedensko udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2023 v času od 31.7.2023 do 5.8.2023 (nočitve in prehrana se plačajo)

1. mesto brez nagrade: diploma, zlata medalja in paket presenečenja
2. mesto brez nagrade: diploma, srebrna medalja in paket presenečenja
3. mesto brez nagrade: diploma, bronasta medalja in paket presenečenja
VI. BORDO I. – SOLO
Grand Prix: 1000,00 € bruto

1. mesto + 1. nagrada: 500 €
1. mesto + 2. nagrada: 400 €
1. mesto + 3. nagrada: 300 €

2. mesto + 1. ali 2. nagrada: 300 €
2.mesto + 3. nagrada: 200 €

3. mesto + 1., 2. ali 3. nagrada: 100 €

1. mesto brez nagrade: diploma, medalja in paket presenečenja
2. mesto brez nagrade: diploma, medalja in paket presenečenja
3. mesto brez nagrade: diploma, medalja in paket presenečenja
VII. ZLATA I. -SOLO
Grand Prix: 1000,00 € bruto

1. mesto + 1. nagrada: 500 €
1. mesto + 2. nagrada: 400 €
1. mesto + 3. nagrada: 300 €

2. mesto + 1. ali 2. nagrada: 300 €
2.mesto + 3. nagrada: 200 €

3. mesto + 1., 2. ali 3. nagrada: 100 €

1. mesto brez nagrade: diploma, medalja in paket presenečenja
2. mesto brez nagrade: diploma, medalja in paket presenečenja
3. mesto brez nagrade: diploma, medalja in paket presenečenja
V. RDEČA II. – PAS DE DEUX (vse nagrade se delijo na oba tekmovalca v paru)
1. mesto + 1. nagrada: diploma, zlata medalja, sodelovanje v predstavah DBUS v času od 15.7. – 6.8.2023, brezplačna udeležba na celotnem Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2023 v času od 24.7. – 5.8.2023 s plačilom nočitev in prehrane
2. mesto + 1. nagrada: diploma, srebrna medalja, sodelovanje v predstavah DBUS v času od 15.7. – 6.8.2023, brezplačna udeležba na celotnem Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2023 v času od 24.7. – 5.8.2023 s plačilom nočitev in prehrane
3. mesto + 1. nagrada: diploma, bronasta medalja, sodelovanje v predstavah DBUS v času od 15.7. – 6.8.2023, brezplačna udeležba na celotnem Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2023 v času od 24.7. – 5.8.2023 s plačilom nočitev in prehrane

1. mesto + 2. nagrada: diploma, zlata medalja in brezplačna kotizacija za enotedensko udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2023 v času od 24.7.2023 do 29.7.2023 ali od 31.7.2023 do 5.8.2023 (nočitve in prehrana se plačajo)
2. mesto + 2. nagrada: diploma, srebrna medalja in brezplačna kotizacija za enotedensko udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2023 v času od 24.7.2023 do 29.7.2023 ali od 31.7.2023 do 5.8.2023 (nočitve in prehrana se plačajo)
3. mesto + 2. nagrada:diploma, bronasta medalja in brezplačna kotizacija za enotedensko udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2023 v času od 24.7.2023 do 29.7.2023 ali od 31.7.2023 do 5.8.2023 (nočitve in prehrana se plačajo)

1. mesto + 3. nagrada:diploma, zlata, medalja in brezplačna kotizacija za enotedensko udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2023 v času od 31.7.2023 do 5.8.2023 (nočitve in prehrana se plačajo)
2. mesto + 3. nagrada:diploma, srebrna medalja in brezplačna kotizacija za enotedensko udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2023 v času od 31.7.2023 do 5.8.2023 (nočitve in prehrana se plačajo)
3. mesto + 3. nagrada:diploma, bronasta medalja in brezplačna kotizacija za enotedensko udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2023 v času od 31.7.2023 do 5.8.2023 (nočitve in prehrana se plačajo)

1. mesto brez nagrade: diploma, zlata medalja in paket presenečenja
2. mesto brez nagrade: diploma, srebrna medalja in paket presenečenja
3. mesto brez nagrade: diploma, bronasta medalja in paket presenečenja
VI. BORDO II. – PAS DE DEUX (vse nagrade se delijo na oba tekmovalca v paru)
Grand Prix: 1000,00 € bruto

1. mesto + 1. nagrada: 500 €
1. mesto + 2. nagrada: 400 €
1. mesto + 3. nagrada: 300 €

2. mesto + 1. ali 2. nagrada: 300 €
2.mesto + 3. nagrada: 200 €

3. mesto + 1., 2. ali 3. nagrada: 100 €

1. mesto brez nagrade: diploma, medalja in paket presenečenja
2. mesto brez nagrade: diploma, medalja in paket presenečenja
3. mesto brez nagrade: diploma, medalja in paket presenečenja
VIII. VIJOLIČNA
1. mesto: diploma, medalja in veliki paket presenečenj
2. mesto: diploma, medalja in srednji paket presenečenj
3. mesto: diploma, medalja in mali paket presenečenj
IX. MODRA
1. mesto: diploma, medalja in veliki paket presenečenj
2. mesto: diploma, medalja in srednji paket presenečenj
3. mesto: diploma, medalja in mali paket presenečenj
X. TURKIZNA
1. mesto: diploma, medalja in veliki paket presenečenj
2. mesto: diploma, medalja in srednji paket presenečenj
3. mesto: diploma, medalja in mali paket presenečenj
XI. ZELENA
1. mesto: diploma, medalja in veliki paket presenečenj
2. mesto: diploma, medalja in srednji paket presenečenj
3. mesto: diploma, medalja in mali paket presenečenj
XII. RJAVA
1. mesto: diploma, medalja in veliki paket presenečenj
2. mesto: diploma, medalja in srednji paket presenečenj
3. mesto: diploma, medalja in mali paket presenečenj
XIII. KOREOGRAFIJA 10 – 14 LET
1. mesto: diploma, medalja in paket presenečenja
2. mesto: diploma, medalja in paket presenečenja
3. mesto: diploma, medalja in paket presenečenja
XIV. KOREOGRAFIJA 15 – 18 LET
1. mesto: diploma, medalja in paket presenečenja
2. mesto: diploma, medalja in paket presenečenja
3. mesto: diploma, medalja in paket presenečenja

Če prvo, drugo ali tretje uvrščeni tekmovalec prejme 1. nagrado se mu/ji ponudi nastop na najmanj treh koncertih DBUS.
Če prvo, drugo ali tretje uvrščeni tekmovalec prejme 2. nagrado se mu/ji ponudi nastop na najmanj dveh koncertih DBUS.
Če prvo, drugo ali tretje uvrščeni tekmovalec prejme 3. nagrado se mu/ji ponudi nastop na najmanj enem koncertu DBUS.
XV. KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO
1. mesto + 1. nagrada: 500 €
1. mesto + 2. nagrada: 400 €
1. mesto + 3. nagrada: 300 €

2. mesto + 1. ali 2. nagrada: 300 €
2.mesto + 3. nagrada: 200 €

3. mesto + 1., 2. ali 3. nagrada: 100 €

1. mesto brez nagrade: diploma, medalja in paket presenečenja
2. mesto brez nagrade: diploma, medalja in paket presenečenja
3. mesto brez nagrade: diploma, medalja in paket presenečenja

O dodelitvi vseh denarnih nagrad odloča izključno žirija!

DODATNE NAGRADE

V kategorijah: I a. MINI, I. BELA, II. RUMENA, III. ROZA, IV. ORANŽNA in V. RDEČA se lahko podelita dve dodatni nagradi skladno z odločitvijo žirije:

 • 1 nagrada za najbolj talentiranega; tekmovalca/ko – nagrado predstavlja listina
 • 1 nagrada za muzikalnost – nagrado predstavlja listina.

Žirija lahko nagrajence izbere ne glede na doseženo število točk.

V kategorijah:  VIII. VIJOLIČNA, IX. MODRA, X. TURKIZNA, XI. ZELENA in XII. RJAVA se podeli po ena nagrada skladno z odločitvijo žirije:

 • 1 nagrada za najboljšo usklajenost, muzikalnost in izvedbo – nagrado predstavlja listina.

V kategorijah:  I a. MINI, I. BELA, II. RUMENA, III. ROZA, IV. ORANŽNA, VIII. VIJOLIČNA, IX. MODRA, X. TURKIZNA, XI. ZELENA in XII. RJAVA se lahko podeli po ena dodatna nagrada skladno z odločitvijo žirije:

 • 1 nagrada baletnemu učitelju za pripravo koreografije etude – nagrado predstavlja listina.

V kategorijah: V. RDEČA, VI. BORDO in VII. ZLATA kategoriji se lahko podeli ena nagrada skladno z odločitvijo žirije:

 • 1 nagrada koreografu za pripravo sodobne koreografije – nagrado predstavlja listina. 

V kategorijah: VI. BORDO in VII. ZLATA kategoriji se lahko podelijo naslednje nagrade skladno z odločitvijo žirije:

 • 1 nagrada za izjemen umetniški izraz – nagrado predstavlja listina
 • 1 nagrada za izjemno tehnično izvedbo – nagrado predstavlja listina. 

V kategorijah: V. RDEČA II. – PAS DE DEUX in VI. BORDO II. – PAS DE DEUX, se lahko podelijo naslednje dodatne nagrade v skladu z odločitvijo žirije:

 • 1 nagrada za najboljšo partnerko – nagrado predstavlja listina
 • 1 nagrada za najboljšega partnerja – nagrado predstavlja listina
 • 1 nagrada za najboljši umetniški izraz para kot celote – nagrado predstavlja listina
 • 1 nagrada za najboljšo izvedbo Pas de deuxa (bodisi v posamezni kategoriji bodisi na tekmovanju) – nagrado predstavlja listina
 • 1 nagrada za najboljšega partnerja celotnega tekmovanja – nagrado predstavlja listina

GRAND PRIX

Grand prix se lahko podeli  v VI. BORDO I. SOLO kategoriji, v VII. ZLATI kategoriji in v VI. BORDO II PAS DE DEUX kategoriji, a le, če vsi člani žirije tekmovalcu dodelijo po 100 točk.

 • Višina nagrade GRAND PRIX v VI. BORDO I. SOLO kategoriji znaša 1000,00 eur bruto.
 • Višina nagrade GRAND PRIX v VII. ZLATA kategorija znaša 1000,00 eur bruto.
 • Višina nagrade GRAND PRIX v VI. BORDO II. PAS DE DEUX kategoriji znaša 1000,00 eur bruto.

Če točke za Grand prix v posamezni kategoriji doseže več tekmovalcev, prejme vsak tekmovalec sorazmeren delež vrednosti nagrade. Če tekmovalka/tekmovalec prejme nagrado Grand prix, poleg finančne nagrade Grand prix ne prejme tudi finančne nagrade za uvrstitev na prvo mesto.

Omejitev, ki velja za kategoriji VI. Bordo in VII. Zlata: tekmovalke/tekmovalci, ki so v kategorijah bodisi VI. Bordo ali VII. Zlata na enem od preteklih baletnih tekmovanj TUTU osvojili prvo mesto ali Grand prix, se na tekmovanje v taisti kategoriji ne morejo prijaviti, lahko pa v njej sodelujejo kot partner izven tekmovalne konkurence.


POSEBNE NAGRADE

 • so lahko podeljene s strani žirantov v obliki štipendij ali šolnin;
 • Društvo baletnih umetnikov Slovenije lahko izbere do pet tekmovalcev, ki jih bo vključilo v program baletnih koncertov ali predstav v letih 2023/2024;
 • Društvo baletnih umetnikov Slovenije lahko po svoji presoji podeli še dodatne nagrade za udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem seminarju Dancs-Piran tudi drugim tekmovalcem, ki niso prejeli nagrade znotraj uvrstitev;
 • baletne trgovine lahko podelijo posebne nagrade v obliki baletnih oblačil, bonov za popuste itd..

Prijava tekmovalk in tekmovalcev

PRIJAVA
Prijave se sprejemajo izključno na »SPLETNI PRIJAVNICI«, ki se nahaja na spletni strani www.tutugrandprix.com.
Prijavnica je veljavna, če vsebuje vse zahtevane podatke.
Tekmovalci morajo spletni prijavnico v rubrikah »dodaj datoteko« priložiti naslednje dokumente:

za SOLO kategorije:

 • scan osebnega dokumenta ali rojstnega lista – dovoljeni formati fotografij so jpeg, jpg in png, maksimalna velikost datoteke je lahko 500KB;
 • dve fotografiji: na eni naj bo kandidat v baletni pozi (!), druga pa naj bo portret kot za dokumente;
 • datoteke oziroma fotografije morajo nositi ime in priimek tekmovalca in ne zgolj oznake kot npr. IMG_20;
 • dovoljeni formati fotografij so jpeg, jpg in png; resolucija mora biti 300 dpi; maksimalna velikost datoteke je 1MB;
 • fotografija mora biti formata 3,5 x 4,5 cm;
 • fotografije v baletni pozi morajo imeti enobarvno ozadje;
 • kopijo potrdila o plačani prijavnini – dovoljeni formati fotografij so jpeg, jpg, png in pdf, maksimalna velikost datoteke je lahko 500KB;
 • v kolikor tekmovalci ne bodo upoštevali zgoraj navedenih določil o formatu in resoluciji fotografij, lahko OO TUTU njihovo prijavo zavrže.

za PAS DE DEUX kategorije

 • scan osebnega dokumenta ali rojstnega lista obeh tekmovalcev v paru – dovoljeni formati fotografij so jpeg, jpg in png, maksimalna velikost datoteke je lahko 500KB;
 • dve fotografiji: na eni naj bo par v baletni pozi (!), druga pa naj bo portret vsakega tekmovalca v paru posebej (kot za dokumente);
 • datoteke oziroma fotografije morajo nositi imena in priimka obeh tekmovalcev v paru in ne zgolj oznake kot npr. IMG_20 (!);
 • dovoljeni formati fotografij so jpeg, jpg in png; resolucija mora biti 300 dpi; maksimalna velikost datoteke je 1MB;
 • fotografija mora biti formata 3,5 x 4,5 cm;
 • fotografije v baletni pozi morajo imeti enobarvno ozadje;
 • kopijo potrdila o plačani prijavnini – dovoljeni formati fotografij so jpeg, jpg, png in pdf, maksimalna velikost datoteke je lahko 500KB;
 • v kolikor tekmovalci ne bodo upoštevali zgoraj navedenih določil o formatu in resoluciji fotografij, lahko OO TUTU njihovo prijavo zavrže.

za SKUPINA kategorije:

 • scan osebnega dokumenta ali rojstnega lista vsakega sodelujočega – dovoljeni formati fotografij so jpeg, jpg in png, maksimalna velikost datoteke je lahko 250KB/tekmovalca;
 • datoteke oziroma fotografije morajo nositi ime in priimek tekmovalca in ne zgolj oznake kot npr. IMG_20;
 • dovoljeni formati fotografij so jpeg, jpg in png; resolucija mora biti 300 dpi;
 • maksimalna velikost datoteke je 1MB;
 • fotografija mora biti formata 3,5 x 4,5 cm;
 • eno skupinsko fotografijo v baletni pozi;
 • datoteka mora nositi naziv tekmovalne skupine, npr. šola in ne zgolj oznake kot npr. IMG_20;
 • dovoljeni formati fotografij so jpeg, jpg in png; resolucija mora biti 300 dpi;
 • maksimalna velikost datoteke je 1MB;
 • fotografija mora biti formata 4,5 x 3,5 cm;
 • fotografije v baletni pozi morajo imeti enobarvno ozadje;
 • kopijo potrdila o plačani prijavnini – dovoljeni formati fotografij so jpeg, jpg, png in pdf, maksimalna velikost datoteke je lahko 500KB;
 • v kolikor tekmovalci ne bodo upoštevali zgoraj navedenih določil o formatu in resoluciji fotografij, lahko OO TUTU njihovo prijavo zavrže.

za kategorije KOREOGRAFIJA:

 • scan osebnega dokumenta ali rojstnega lista – dovoljeni formati fotografij so jpeg, jpg in png, maksimalna velikost datoteke je lahko 500KB;
 • dve fotografiji: na eni naj bo/bodo kandidat-i v baletni pozi (!), druga pa naj bo portret kot za dokumente;
 • datoteke oziroma fotografije morajo nositi ime in priimek tekmovalca in ne zgolj oznake kot npr. IMG_20;
 • dovoljeni formati fotografij so jpeg, jpg in png; resolucija mora biti 300 dpi; maksimalna velikost datoteke je 1MB;
 • fotografija mora biti formata 3,5 x 4,5 cm;
 • fotografije v baletni pozi morajo imeti enobarvno ozadje;
 • kopijo potrdila o plačani prijavnini – dovoljeni formati fotografij so jpeg, jpg, png in pdf, maksimalna velikost datoteke je lahko 500KB;
 • v kolikor tekmovalci ne bodo upoštevali zgoraj navedenih določil o formatu in resoluciji fotografij, lahko OO TUTU njihovo prijavo zavrže.

Višine prijavnin (kotizacij) in podatki za nakazilo

Prijavnino se vplača na:
  • Društvo baletnih umetnikov Slovenije
  • Župančičeva 1
  • 1000 Ljubljana
  • TRR SI56 0201 0025 3272 398 (NLB d.d.)
  • BIC/SWIFT CODE/IBAN….
  • Sklic: 00 2428-2023
  • z navedbo: TUTU 2023 + ime in priimek tekmovalca oz. ustanove, ko gre za skupino.

Višina prijavnine po posameznih kategorijah:

I a.     MINI: za tekmovalca

60  €

I.     BELA: za tekmovalca

60  €

II.    RUMENA: za tekmovalca

60  €

III.   ROZA: za tekmovalca

60  €

IV.   ORANŽNA: za tekmovalca

60 €

V.    RDEČA I. SOLO: za tekmovalca

80 €

VI.   BORDO I. SOLO: za tekmovalca

100 

VII.  ZLATA I. SOLO: za tekmovalca

100 €

V.    RDEČA II. PAS DE DEUX: za par

150 €

VI.   BORDO II. PAS DE DEUX: za par

150 €

VIII. VIJOLIČNA: za skupino

120 

IX.   MODRA: za skupino

120 

X.   TURKIZNA za skupino

120 €

XI.    ZELENA: za skupino

120 €

XII.   RJAVA: za skupino

120 €

XIII. KOREOGRAFIJA 10 – 14 LET: za tekmovalca – koreografa / po osebi

50

XIV. KOREOGRAFIJA: 15 – 18 LET za tekmovalca – koreografa / po osebi

60

XV. KOREOGRAFIJA: PROFESIONALNO za tekmovalca – koreografa

Za vsakega dodatnega sodelujočega v tekmovalni koreografiji razen prvega plesalca

100

30 €

Rok za prijave

Rok za prijave na  TUTU GRAND PRIX baletno & koreografsko tekmovanje 2023 je 24. april 2023 do 24:00.
Novi rok za prijave se podaljša do 7. maja 2023 do 24. ure
Prijavnice, prispele po tem datumu, ne bodo upoštevane.

Pošiljanje glasbenih posnetkov

Glasbene posnetke je treba poslati preko spletnega obrazca: »POŠLJI GLASBO ZA TUTU«, ki se nahaja na naslednji povezavi:
OBRAZEC ZA POŠILJANJE GLASBE
v formatu mp3 najkasneje do 5. maja 2022, pri čemer morajo imena datoteke vsebovati naslednje podatke:
 • ime in priimek tekmovalca / ime skupine / ustanove;

 • kategorijo, v kateri tekmuje;

 • navedbo ali je glasba za prvi krog oz. za finale.

Glasbeni posnetki morajo biti zvočno čisti, ne smejo vsebovati šumov in zaključka glasbe brez »fade out« opcije!

Pošiljanje podatkov o glasbenih posnetkih za prijave na SAZAS in IPF

Zaradi prijave tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023 na IPF in SAZAS, mora vsak tekmovalec izpolniti obrazec s podatki o glasbi, ki jo bo uporabljal-a na Baletnem tekmovanju & Tekmovanju koreografskih miniatur TUTU GRAND PRIX 2023. Obrazec prenesete s spletne strani TUTU GRAND PRIX – TUKAJ (prejeli pa ga boste tudi v potrditvenem e-sporočilu pri pošiljanju glasbe) in ga najkasneje do 5.5.2023 pošljite po elektronski pošti (e-mailu) na naslov tutu@tutugrandprix.com.

Delavnice (masterclasses) s člani žirije

V času tekmovanja bodo organizirane baletne delavnice (baletni treningi), ki jih bodo vodili člani žirije. Udeležba tekmovalcev na delavnicah je prostovoljna. Vse informacije o delavnicah najdete na spletni strani TUTU GRAND PRIX – TUTU GRAND PRIX SKRBI ZA VAS.
Prijave za udeležbo na delavnicah je potrebno oddati preko spletnega obrazca do najkasneje 17. maja 2023.

 

Stroški transporta, bivanja in prehrane ... tekmovalk in tekmovalcev

Stroške bivanja, prehrane in prevoza na prizorišče tekmovanja krijejo tekmovalci in njihovi spremljevalci sami. OO TUTU  GRAND PRIX 2023 bo na spletni strani TUTU GRAND PRIX – TUTU GRAND PRIX SKRBI ZA VAS objavil predloge prenočišč in možnosti organizirane prehrane.

Druge pomembne določbe

 • Organizator ima ekskluzivno pravico snemanja in fotografiranja v času tekmovanja, na zaključnem koncertu in na morebitnih poznejših nastopih. Tekmovalci se s sprejetjem razpisa in prijavo odrekajo vsem pravicam do honorarja za nastope, avtorske pravice za uporabo fotografij, videov in televizijskih posnetkov pa prenesejo na organizatorja.
 • Organizator ima popolno pravico javnega predvajanja video posnetkov tekmovanja in objavljanja vseh fotografij s tekmovanja. Ob tem bo organizator poskrbel, da ne bo predvajal ali objavljal strokovno spornih posnetkov in fotografij.
 • Tekmovalci so razen osnovnih stroškov, ki jih določita SAZAS in IPF, dolžni sami kriti stroške morebitnih avtorskih pravic za uporabo ali predvajanje glasbe.
 • Tekmovalci morajo sami pridobiti privolitev in dovoljenje za uporabo z zakonom zaščitene glasbe od avtorja samega, dovoljenje s podpisom avtorja pa morajo posredovati OO TUTU GRAND PRIX kot prilogo po elektronski pošti.
 • Striktno je na tekmovanju prepovedano izvajati avtorsko zaščitene koreografije, razen če tekmovalka/tekmovalec ali skupina pridobi uradno pisno soglasje avtorja – koreografa oziroma fundacije, ki avtorja – koreografa zastopa! V primeru, da tekmovalec za izvedbo na tekmovanju uporablja avtorsko zaščiteno glasbo ali koreografijo, organzator za morebitne posledice ne nosi odgovornosti.
 • Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe in škodo, nastalo v času tekmovanja.
 • V primeru, da bodo v času, ko je predvidena izvedba Mednarodnega baletnega & koreografskega tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023 ponovno v veljavi ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in z njim povezane nalezljive bolezni Covid-19, ki bodo prepovedovali izvedbo tekmovanja v živo, bo Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje TUTU GRAND PRIX 2023 v istem ali kasnejšem terminu do konca koledarskega leta 2023 realizirano na daljavo (online) oziroma bo prestavljeno na kasnejši termin.
 • Javna podelitev nagrad bo v okviru Svečanega baletnega koncerta TUTU GRAND PRIX 2023, predvidoma* 28. maja 2023 na odru Gledališke in koncertne dvorane Lendava v večernih urah. Tekmovalci, ki jih izbere žirija, so dolžni nastopiti na zaključnem svečanem koncertu.

   

* OO lahko z ozirom, da se zaradi manjšega števila tekmovalcev tekmovanje zaključi prej kot 28. maja 2023, datum Svečanega koncerta TUTU GRAND PRIX 2023 s podelitvijo nagrad prestavi na zgodnejši datum.

Naslavljanje vprašanj

Vsa vprašanja v zvezi z dodatnimi informacijami sprejemamo izključno preko »SPLETNEGA OBRAZCA«, ki se nahaja na spletni strani www.tutugrandprix.com/kontakt

Seznam variaci in pas de deuxov za Prvi krog in Finale tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023

Vsak pas de deux mora biti izveden v celoti: Entre (v kolikor obstaja), adagio, moška variacija, ženska variacija in coda v celoti.

Čajkovski: LABODJE JEZERO

 • moška in ženski variaciji iz Pas de trois
 • variacija Odette
 • Pas de deux Odette in princa Siegfrieda (le primeru, da je moški plesalec izven konkurence)
 • variaciji Odile in princa Siegfrieda
 • Pas de deux Odile in princa Siegfrieda

Čajkovski: TRNULJČICA

 • variacije vseh vil iz prologa
 • variacija Aurore
 • variacija Florine in Plave ptice
 • Pas de deux Florine in Plave ptice
 • Pas de deux Aurore in princa Desiréja
 • variacija Aurore in Princa Desiréja
 • variacije dragih kamnov: Zlato, Srebro, Diamant, Safir

Čajkovski: HRESTAČ

 • variacija Sladkorne vile
 • Pas de deux iz 2. dejanja

Minkus: DON KIHOT

 • variacije Kitri iz I.,II.,III.dejanja
 • variacije Amorja, Driade
 • variacije Basila, Prijateljice
 • Pas de deux Kitri in Basila iz tretjega dejanja

Minkus: PAQUITA

 • Pas de deux Paquite in Luciena d’Hervillyja
 • katerakoli ženska variacija

Minkus: BAYADERA

 • variaciji Gamzati, Solorja
 • Pas de deux Nikiye in Solorja (sence)
 • variacija Nikiye, Solorja
 • vse tri variacije iz Senc

Adam: GUSAR

 • variacija Medore
 • Pas d’esclave
 • variaciji Gulnare in sužnja
 • variacija Odalisk
 • Grand Pas de deux

Adam: GISELLE

 • variacije iz Kmečkega Pas de deux
 • Kmečki pas de deux
 • variacija Giselle
 • variacija Albrechta
 • Pas de deux Giselle in Albrechta iz II. dejanja

Glazunov: RAYMONDA

 • katerakoli ženska variacija
 • variaciji Raymonde in Jeana de Brienna

Pugni: ESMERALDA

 • variacija Esmeralde in Phoebusa
 • variacija Diane in Actéona
 • Pas de deux Diane in Actéona

Drigo: TALISMAN

 • Pas de deux
 • variacije

Auber: GRAND PAS CLASSIQUE

 • ženska in moška variacija
 • Grand pas de deux

Saint-Léon: LA VIVANDIÈRE

 • moška in ženske variacije
 • Pas de deux

Pugni: BENEŠKI KARNEVAL

 • ženska in moška variacija
 • Pas de deux

Hertel: NAVIHANKA

 • variaciji Lise in Colina
 • Pas de deux III. dejanje

Délibes: COPPELIA

 • variaciji Swanilde
 • variacija Franza
 • Pas de deux III. dejanje

Løvenskjold: LA SYLPHIDE

 • variacija Jamesa
 • variaciji Sylphide in Jamesa

Chopin: LES SYLPHIDES

 • vse variacije

Paulli: NAPOLI

 • variacije iz Pas de six-a

Helsted: FESTIVAL V GENZANU

 • variacije iz Pas de deux
 • Pas de deux

Asafjev: PLAMEN PARIZA

 • variaciji Jeanne in Philippa
 • Pas de deux Jeanne in Philippa

Drigo: HARLEKINADA

 • variacije
 • Pas de deux

Bayer: PRODAJALNA PUNČK (FAIRY DOLL)

 • variacija iz Pas de troisa
 • variacija Kitajske lutke (samo za kategoriji III. ROZA in IV. ORANŽNA) 

Pugni: MALI GRBASTI KONJIČEK (The Little Humpbacked Horse)

 • variacija Vodne kraljice (samo za kategoriji III. ROZA in IV. ORANŽNA)
 • moška variacija iz Pas de troisa
 • moška variacija iz Finala

Pugni: FARAONOVA HČI

 • variacija Prve reke iz 3. dejanja
 • variacija Aspicie iz 2. dejanja
 • variacija Ribiča
 • variacija Taorja

Strauss: PLES KADETOV (Graduation Ball)

 • ženska variacija (samo za kategoriji III. ROZA in IV. ORANŽNA)
 • variacija Bobnarja (samo za kategoriji III. ROZA in IV. ORANŽNA)

Drigo: PREBUJENJE FLORE (Awakening of Flora)

 • variacija Flore

Glière: TARAS BULBA

 • Gopak

Za vse koreografije, ki so avtorsko zaščitene morajo tekmovalci za njihovo izvajanje sami pridobiti avtorske pravice!