Prijavnica - Kategorije SOLO
MEDNARODNO BALETNO & KOREOGRAFSKO TEKMOVANJE TUTU GRAND PRIX 2023

1. korak: PODATKI O OSEBI, KI IZPONJUJE PRIJAVNICO

PRIJAVNICA MEDNARODNO BALETNO & KOREOGRAFSKO TEKMOVANJE TUTU GRAND PRIX 2023


KATEGORIJE SOLO

1. korak: PODATKI O OSEBI, KI IZPONJUJE PRIJAVNICO

2. korak: PODATKI O TEKMOVALKI / TEKMOVALCU

2. korak: PODATKI O TEKMOVALKI / TEKMOVALCU
Ulica in hišna številka

3. korak: PODATKI O MENTORJU TEKMOVALKE / TEKMOVALCA

3. korak: PODATKI O MENTORJU TEKMOVALKE / TEKMOVALCA

4. korak: PODATKI ZA IZSTAVITEV RAČUNA

4. korak: PODATKI ZA IZSTAVITEV RAČUNA

5. korak: PODATKI O KATEGORIJI

5. korak: PODATKI O KATEGORIJI

6. korak: PROGRAM ZA PRVI KROG TEKMOVANJA

6. korak: PROGRAM ZA PRVI KROG TEKMOVANJA

PRVA VARIACIJA OZIROMA SOLO PRVEGA KROGA:


DRUGA VARIACIJA OZIROMA SOLO PRVEGA KROGA:


PAS DE DEUX OZIROMA DUET V PRVEM KROGU TEKMOVANJA:


SODOBNA KOREOGRAFIJA V PRVEM KROGU:

7. korak: PROGRAM ZA FINALE TEKMOVANJA

7. korak: PROGRAM ZA FINALE TEKMOVANJA

PRVA TOČKA V FINALU TEKMOVANJA:


DRUGA TOČKA V FINALU TEKMOVANJA:


PAS DE DEUX OZIROMA DUET V FINALU TEKMOVANJA:

8. korak: PREDLOŽITEV OBVEZNIH DOKUMENTOV

8. korak: PREDLOŽITEV OBVEZNIH DOKUMENTOV
Naložite lahko datoteke v formatih: jpeg, jpg in png. Maximalna velikost datoteke je 250KB.
Naložite lahko datoteke v formatih: jpeg, jpg in png. Maximalna velikost datoteke je 1MB. Fotografija mora biti formata 3,5 x 4,5 cm in resolucije 300 dpi.
Naložite lahko datoteke v formatih: jpeg, jpg in png. Maximalna velikost datoteke je 1MB. Fotografija mora biti formata 3,5 x 4,5 cm in resolucije 300 dpi.
Naložite lahko datoteke v formatih: pdf, jpeg, jpg in png. Maximalna velikost datoteke je 250KB.

10. korak: POTRDITVE IN SOGLASJA

10. korak: POTRDITVE IN SOGLASJA

SOGLASJA:

Video posnetke Baletnega tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023 bo organizator poslal naročnikom, izključno tekmovalcem TUTU GRAND PRIX 2023, njihovim mentorjem in inštitucijam, ki so tekmovalce prijavile na TUTU GRAND PRIX 2023. Video posnetke bo organizator naročnikom pošiljal v celoti posameznega tekmovalnega kroga, kar pomeni, da bodo na vseh video posnetkih, ki jih bo organizator Baletnega tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023 poslal naročnikom video posnetkov vsi tekmovalci, ki bodo nastopili v posameznem tekmovalnem krogu in na Svečanem zaključnem koncertu Mednarodnega baletnega & koreografskega tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023. V primeru, da z navedenim ne soglašate, se bodo vaši nastopi snemali in fotografirali izključno za potrebe dela žirije tekmovanja in bodo neposredno po doknčnih odločitvah žirije permanentno izbrisani, kar pomeni, da ne bodo na voljo niti vam.
Za namen propagande, raznih najav in reportaž Baletnega tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023 lahko razni mediji fotografirajo ali posnamejo reportažo, vezano na izvedbo Baletnega tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023, na fotografijah in posnetkih pa so lahko tudi tekmovalke/tekmovalci Baletnega tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023 in njihovi mentorji, zato z navedenim soglašam. V primeru, da z navedenim ne soglašate, bo organizator vašo prijavo na tekmovanje TUTU GRAND PRIX 2023 zavrnil, saj striktno sledimo dejstvu enakosti pogojev in določil za vse tekmovalke in tekmovalce.

POTRDITVE:

Za vse navedbe v zgornji rubriki SOGLASJA mora v primeru, da tekmovalke/tekmovalce na Tekmovanje TUTU GRAND PRIX 2023 prijavlja katerakoli pravna ali tretja fizična oseba, ki ni starš oz. zakoniti zastopnik tekmovalk/tekmovalcev, od staršev oz. zakonitega zastopnika pridobiti vsa soglasja, navedena v rubriki SOGLASJA. Pravna oseba oz. tretja fizična oseba za podajanje vseh soglasij, navedenih v rubriki SOGLASJA, sama pravno odgovarja.
Za koreografije in glasbo, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami oz. če od smrti avtorja koreografa ali skladatelja še ni preteklo 70 let, so polnoletne tekmovalke/polnoletni tekmovalci ali starši oz. zakoniti skrbniki mladoletnih tekmovalk/tekmovalcev ali pravne osebe oz. fizične osebe, ki zastopajo pravne osebe, dolžni vsa dovoljenja za javna izvajanja koreografije oz. javna predvajanja glasbe v okviru Mednarodnega baletnega & koreografskega tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023 pridobiti sami, pridobljena dovoljenja pa so nato dolžni posredovati organizatorju tekmovanja. Za pridobitev avtorskih pravic za izvedbo in/ali predvajanje avtorsko zaščitenih del v okviru Mednarodnega baletnega & koreografskega tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023, lahko polnoletne tekmovalke/polnoletni tekmovalci ali starši oz. zakoniti skrbniki mladoletnih tekmovalk/tekmovalcev ali pravne osebe oz. fizične osebe, ki zastopajo pravne osebe, organizatorja zaprosijo za potrdilo o prijavi na Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje TUTU GRAND PRIX 2023. V primeru, da bo posamezna tekmovalka/posamezni tekmovalec na Mednarodnem baletnem & koreografskem tekmovanju TUTU GRAND PRIX 2023 izvajal-a oz. uporabljal-a avtorsko zaščitena dela, za katera bi skladno z Zakonom o avtorskih pravicah moral pridobiti dovoljenje lastnikov avtorskih pravic, pa ga ne bo pridobil-a, vse morebitne moralne, pravne in finančne posledice nosil-a sam-a oz. jih bo v primeru mladoletnih tekmovalk/tekmovalcev nosila odgovorna oseba, ki je tekmovalko/tekmovalca prijavila na Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje TUTU GRAND PRIX 2023.

11. korak: GDPR UREDBA

11. korak: GDPR UREDBA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO EU GDPR UREDBI

Strinjam se:

s posredovanjem naslovov elektronske pošte in ostalih podatkov.
Soglašam, da me organizator Mednarodnega baletnega & koreografskega tekmovanja TUTU GRAND PRIX, Društvo baletnih umetnikov Slovenije, obvešča o novicah, vezanih na Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje TUTU GRAND PRIX 2023.


Seznanjen sem, da lahko kadarkoli zahtevam:

Odjavo od prejemanja. Za odjavo pošljite pisno zahtevo na e-naslov tutu@tutugrandprix.com. Ob odjavi bomo vaš e-naslov začasno premaknili v evidenco odjavljenih uporabnikov, kjer ga bomo zaradi preprečevanja napak in nenamernih prijav hranili še do največ šest mesecev, nato pa trajno izbrisali.


Popravek, trajni izbris podatkov, vpogled v podatke lahko zahtevate:

Za popravek/spremembo osebnih podatkov (e-naslova), tako da pošljete pisno zahtevo na e-naslov tutu@tutugrandprix.com.
Trajen izbris podatkov, ki jih hranimo o vas lahko zahtevate s posredovanjem pisne zahteve na e-naslov tutu@tutugrandprix.com.
Vpogled v vaše podatke, ki jih hranimo (vključno z informacijami o tem, katere vrste, za kateri namen, kje jih zbira) lahko zahtevate s posredovanjem pisne zahteve na e-naslov tutu@tutugrandprix.com.


Izjava o varovanju zasebnosti:

Spoštujemo vašo zasebnost in bomo osebne podatke, pridobljene prek tega formularja skrbno varovali.
Vaš e-naslov bomo uporabljali izključno za pošiljanje e-novic, vezanih na Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje TUTU GRAND PRIX.
Vaš e-naslov bomo uporabljali za pošiljanje e-novic do prejetja vaše odjave.
Vašega e-naslova ne bomo posredovali tretjim osebam.
Prizadevamo si za največjo varnost hranjenih osebnih podatkov z različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kot so šifriranje spletnih povezav, preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam, uporaba varnih gesel in preprečevanje vdorov. Program spremlja uspešnost dostave poslanih e-sporočil z zbiranjem podatkov o odprtih sporočilih, klikih na povezave, e-poštnih odjemalcih in brskalnikih, IP-naslovu, prijavah in odjavah ter neuspešni dostavi e-sporočila. Organizator Mednarodnega baletnega & koreografskega tekmovanja TUTU GRAND PRIX, Društvo baletnih umetnikov Slovenije, lahko v prejšnjem stavku navedene podatke uporabi za raziskave z namenom, da oceni svojo ponudbo oz. storitve oziroma vaše zadovoljstvo z njimi. Vaše podatke hranimo na način, ki spoštuje zahteve veljavne zakonodaje za urejanje varovanja osebnih podatkov.

Več informacij: Društvo baletnih umetnikov Slovenije: dbus@dbus.si