Prijavnica - Kategorija XV. KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO
MEDNARODNO BALETNO & KOREOGRAFSKO TEKMOVANJE TUTU GRAND PRIX 2023

1. korak: PODATKI O OSEBI, KI IZPOLNJUJE PRIJAVNICO

PRIJAVNICA: MEDNARODNO BALETNO & KOREOGRAFSKO TEKMOVANJE TUTU GRAND PRIX 2023
Kategorija XV. KOREOGRAFIJA - PROFESIONALNO
1. korak: PODATKI O OSEBI, KI IZPOLNJUJE PRIJAVNICO

2. korak: PODATKI O PRIJAVITELJU NA TEKMOVANJE

2. korak: PODATKI O PRIJAVITELJU NA TEKMOVANJE
Ulica in hišna številka

3. korak: PODATKI O KATEGORIJI

3. korak: PODATKI O KATEGORIJI

4. korak: PODATKI O TEKMOVALKI/TEKMOVALCU V KATEGORIJI XV. KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO

4. korak: PODATKI O TEKMOVALKI/TEKMOVALCU V KATEGORIJI XV. KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO
Ulica in hišna številka

6. korak: PODATKI O TEKMOVALNI KOREOGRAFIJI

6. korak: PODATKI O TEKMOVALNI KOREOGRAFIJI

PODATKI O TEKMOVALNI KOREOGRAFIJI:

V kolikor še nimate natančnega podatka, bo trajanje glasbe natančneje mogoče opredeliti v Obrazcu za tehnične informacije.
V kolikor še nimate natančnega podatka, bo trajanje celotne koreografije natančneje mogoče opredeliti v Obrazcu za tehnične informacije.

PODATKI O PLESALKAH / PLESALCIH V KOREOGRAFIJI:

 

Skladno z razpisom lahko v Kategoriji XV. KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO v posamezni tekmovalni koreografiji sodeluje od enega do 10 plesalcev.
Imena in priimke ločite z vejicami, vnesete lahko tudi vloge ali označite kdo pleše solo ali zbor itd.. Vsakega plesalca vpišite v novo vrstico.

7. korak: PODATKI ZA IZSTAVITEV RAČUNA

7. korak: PODATKI ZA IZSTAVITEV RAČUNA
Ulica in hišna številka

8. korak: PODATKI O MOREBITNEM SODELOVANJU KOREOGRAFA IN/ALI PLESALCEV V DRUGIH KATEGORIJAH BALETNEGA TEKMOVANJA TUTU GRAND PRIX 2023:

8. korak: PODATKI O MOREBITNEM SODELOVANJU KOREOGRAFA IN/ALI PLESALCEV V DRUGIH KATEGORIJAH TEKMOVANJA TUTU GRAND PRIX 2023
Vpišite ime in priimek tekmovalke/tekmovalca ter v kateri kategoriji Baletnega tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023 še tekmuje oziroma sodeluje. Vsako ime in podatek o kategoriji vnesnite v novo vrstico.

9. korak: PREDLOŽITEV OBVEZNIH DOKUMENTOV

9. korak: PREDLOŽITEV OBVEZNIH DOKUMENTOV
Naložite lahko datoteke v formatih: jpeg, jpg ali png. Maximalna velikost datoteke je 1MB, resolucija mora biti 300 dpi. Fotografija mora biti formata 3,5 x 4,5 cm.
Fotografija iz vaje kot proces nastajanja koreografije je zaželjena, ni pa obvezna. Naložite lahko datoteke v formatih: jpeg, jpg ali png. Maximalna velikost datoteke je 1MB, fotografija pa je lahko poljubnega formata.
Naložite lahko datoteke v formatih: pdf, jpeg, jpg ali png. Maximalna velikost datoteke je 250KB.

10. korak: POTRDITVE IN SOGLASJA

10. korak: POTRDITVE IN SOGLASJA

SOGLASJA:

Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje TUTU GRAND PRIX 2023 se bo snemalo po sistemu video snemanja. Video posnetke bo nato organizator poslal naročnikom, izključno tekmovalcem TUTU GRAND PRIX 2023, njihovim mentorjem in inštitucijam, ki so tekmovalce prijavile na TUTU GRAND PRIX 2023. Organizator bo naročnikom poslal video posnetke v celoti posameznega tekmovalnega kroga in Zaključnega gala koncerta, kar pomeni, da bodo na vseh video posnetkih, ki jih bo organizator Baletnega tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023 poslal naročnikom vsi tekmovalci, ki bodo nastopili v posameznem tekmovalnem krogu in Zaključnem gala koncertu Mednarodnega baletnega & koreografskega tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023. V primeru, da z navedenim ne soglašate, se bodo vaši nastopi snemali in fotografirali izključno za potrebe dela žirije tekmovanja in bodo neposredno po doknčnih odločitvah žirije permanentno izbrisani, kar pomeni, da ne bodo na voljo niti vam.
Za namen propagande, raznih najav in reportaž Mednarodnega baletnega & koreografskega tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023 lahko razni mediji fotografirajo ali posnamejo reportažo, vezano na izvedbo Mednarodnega baletnega & koreografskega tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023, na fotografijah in posnetkih pa so lahko tudi tekmovalke/tekmovalci Mednarodnega baletnega & koreografskega tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023 in njihovi mentorji, zato z navedenim soglašam. V primeru, da z navedenim ne soglašate, bo organizator vašo prijavo na tekmovanje TUTU GRAND PRIX 2023 zavrnil, saj striktno sledimo dejstvu enakosti pogojev in določil za vse tekmovalke in tekmovalce.
V primeru, da smo se na Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje TUTU GRAND PRIX 2023 prijavil-a in bo to zaradi morebitnih novih in vnaprej nepričakovanih ukrepov, vezanih na preprečevanje širjenja novega kotronavirusa izvedeno online, bomo na tekmovanju sodelovali online.

POTRDITVE:

Za vse navedbe v zgornji rubriki SOGLASJA mora v primeru, da tekmovalko/tekmovalca na Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje TUTU GRAND PRIX 2023 prijavlja katerakoli pravna ali tretja fizična oseba, ki ni starš oz. zakoniti zastopnik tekmovalke/tekmovalca, od staršev oz. zakonitega zastopnika pridobiti vsa soglasja, navedena v rubriki SOGLASJA. Pravna oseba oz. tretja fizična oseba za podajanje vseh soglasij, navedenih v rubriki SOGLASJA, sama pravno odgovarja.
Za glasbo ali druge segmente v tekmovalni koreografiji, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami oz. od smrti avtorja glasbe ali drugih segmentov še ni preteklo 70 let, so polnoletne tekmovalke/polnoletni tekmovalci ali starši oz. zakoniti skrbnik mladoletnih tekmovalk/tekmovalcev ali pravne osebe oz. fizične osebe, ki zastopajo pravne osebe, vsa dovoljenja za javna izvajanja oz. javna predvajanja glasbe ali javno uporabo drugih segmentov v okviru Mednarodnega baletnega & koreografskega tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023 dolžni pridobiti sami, pridobljena dovoljenja pa so nato dolžni posredovati organizatorju tekmovanja.

11. korak: GDPR UREDBA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

11. korak: GDPR UREDBA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO EU GDPR UREDBI:


Strinjam se:

s posredovanjem naslovov elektronske pošte in ostalih podatkov.
Soglašam, da me organizator Mednarodnega baletnega & koreografskega tekmovanja TUTU GRAND PRIX, Društvo baletnih umetnikov Slovenije, obvešča o novicah, vezanih na Baletno tekmovanje TUTU.


Seznanjen sem, da lahko kadarkoli zahtevam:

Odjavo od prejemanja. Za odjavo pošljite pisno zahtevo na e-naslov tutu@tutugrandprix.com. Ob odjavi bomo vaš e-naslov začasno premaknili v evidenco odjavljenih uporabnikov, kjer ga bomo zaradi preprečevanja napak in nenamernih prijav hranili še do največ šest mesecev, nato pa trajno izbrisali.


Popravek, trajni izbris podatkov, vpogled v podatke lahko zahtevate:

Za popravek/spremembo osebnih podatkov (e-naslova), tako da pošljete pisno zahtevo na e-naslov tutu@tutugrandprix.com.
Trajen izbris podatkov, ki jih hranimo o vas lahko zahtevate s posredovanjem pisne zahteve na e-naslov tutu@tutugrandprix.com.
Vpogled v vaše podatke, ki jih hranimo (vključno z informacijami o tem, katere vrste, za kateri namen, kje jih zbira) lahko zahtevate s posredovanjem pisne zahteve na e-naslov tutu@tutugrandprix.com.


Izjava o varovanju zasebnosti:

Spoštujemo vašo zasebnost in bomo osebne podatke, pridobljene prek tega formularja skrbno varovali.
Vaš e-naslov bomo uporabljali izključno za pošiljanje e-novic, vezanih na Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje TUTU GRAND PRIX.
Vaš e-naslov bomo uporabljali za pošiljanje e-novic do prejetja vaše odjave.
Vašega e-naslova ne bomo posredovali tretjim osebam.
Prizadevamo si za največjo varnost hranjenih osebnih podatkov z različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kot so šifriranje spletnih povezav, preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam, uporaba varnih gesel in preprečevanje vdorov. Program spremlja uspešnost dostave poslanih e-sporočil z zbiranjem podatkov o odprtih sporočilih, klikih na povezave, e-poštnih odjemalcih in brskalnikih, IP-naslovu, prijavah in odjavah ter neuspešni dostavi e-sporočila. Organizator Mednarodnega baletnega & koreografskega tekmovanja TUTU GRAND PRIX, Društvo baletnih umetnikov Slovenije, lahko v prejšnjem stavku navedene podatke uporabi za raziskave z namenom, da oceni svojo ponudbo oz. storitve oziroma vaše zadovoljstvo z njimi. Vaše podatke hranimo na način, ki spoštuje zahteve veljavne zakonodaje za urejanje varovanja osebnih podatkov.

Več informacij: Društvo baletnih umetnikov Slovenije: dbus@dbus.si