TUTU GRAND PRIX

MEDNARODNO BALETNO & KOREOGRAFSKO TEKMOVANJE

Obrazec za podatke o glasbenih posnetkih
za prijavo tekmovanja TUTU GRAND PRIX 2023 na SAZAS in IPF
Predhodna prijava uporabe oz. javnega predvajanja posnete glasbe je za prireditelje obvezna z zakonom.
Pravica izvajalcev in proizvajalcev fonogramov do nadomestila za javno uporabo glasbe je bila priznana leta 1961, ko so člani mednarodne skupnosti v Rimu podpisali Mednarodno konvencijo za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij. Slovenija je Rimsko konvencijo v nacionalno zakonodajo vključila šele dobrih 30 let kasneje, ko so bile leta 1995 pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Slovenija se je po dolgem čakanju tako pridružila drugim državam evropske skupnosti, kjer uživajo pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov dolgo tradicijo zaščite.
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. (IPF, k.o.) je bil ustanovljen leta 1997, novembra leta 2000 pa je od Urada RS za intelektualno lastnino prejel dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji. Deluje v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Uradno prečiščeno besedilo tega zakona je objavljeno v Uradnem Listu RS, št. 16/2007.
V obrazcu morate podati podatke za vsako glasbo, katere posnetek boste uporabljali na Baletnem tekmovanju TUTU GRAND PRIX 2023. Če npr. v obeh tekmovalnih krogih izvajate taisto Etudo, boste izpolnili le polja pod Skladba 1, v kolikor pa v prvem krogu in finalu tekmovanja izvajate dve različni Etudi, potem izpolnite polja pod Skladba 1 in polja pod Skladba 2.
V kolikor tekmovalka/tekmovalec tekmuje s PAS DE DEUX-om in je posnetek glasbe s taistega CD medija, potem za celotni pas de deux izpolnite zgolj polja pod npr. Skladba 1. V kolikor pa so posamezni posnetki glasbe, ki jo uprabljate v pas de deuxu iz različnih glasbenih medijev, potem morate za vsak glasbeni posnetek izpolniti polja pod različno Skladbo.

V kolikor uporabljate posnetek glasbe, ki je last posameznega orkestra, npr. SNG Opera in balet Ljubljana, posnetek pa ni bil izdan na uradnem fonogramu, morate pridobiti dovoljenje pravne osebe, pod okriljem katere deluje orkester oz. izvajalec glasbe. V tem primeru prav tako izpolnite polja pod posamezno Skladbo, na koncu pa označite, da posnetek ni komercialne narave.

V kolikor ste posnetek glasbe pridobili tako, da ste ga prenesli s spleta, npr. iz Youtuba, potem poiščite s katerega media je posnetek na Youtube naložen, ga poiščite na spletu in vnesete podatke, na koncu pa označite, da je posnetek prenešen s spleta.

V kolikor boste na Baletnem tekmovanju TUTU GRAND PRIX 2023 uporabljali glasbeni posnetek, ki ste ga posneli sami, izvajalec pa je npr. korepetitor šole ali ustanove iz katere prihajate, morate prav tako izpolniti posamezna polja pod posamezno skladbo, s tem, da v polja Naslov albuma, Id.št.albuma, Proizvajalec fonograma vnesete le znak /.