Organizacijski odbor Mednarodnega baletnega tekmovanja & Tekmovanja koreografskih miniatur TUTU 2022 je uvedel nekatere novosti, in sicer:

  • v letu 2022 se za razliko od leta 2021, ko je za nekatere kategorije veljal enokrožni tekmovalni sistem, v vseh kategorijah ponovno uvaja dvokrožni tekmovalni sistem;
  • zaradi objektivnejšega ocenjevanja se v vseh kategorijah tako v prvem krogu tekmovanja kot v finalu tekmovanja, pri posameznem tekmovalcu izbrišeta najvišja in najnižja ocena, dodeljeni s strani članov strokovne žirije, pri čemer rezultat določajo preostale ocene;
  • za razliko od preteklih tekmovanj, ko se ocene iz prvega kroga niso seštevale z ocenami iz finala tekmovanja, po novem končni rezultat predstavlja seštevek skupne ocene iz prvega kroga in skupne ocene iz finala, deljen z dva;
  • uvedene so nekatere novosti pri nagradah v posameznih kategorijah, predvsem pa so te natančneje specificirane.

Verjamemo, da bodo novosti vplivale na še korektnejše in prepoznavnejše tekmovanje TUTU.

Organizacijski odbor TUTU 2022