Organizacijski odbor je skladno s prošnjami in mnenjem nekaterih strokovnjakov s področja baleta sprejel dve manjši spremembi v razpisu:

  1. v Kategoriji V. RDEČA: v kolikor tekmovalka / tekmovalec v Finalu tekmovanja izvaja pas de deux, lahko v Prvem krogu tekmovanja izvaja tudi variacijo iz pas de deuxa v Finalu. Dosedaj te možnosti ni bilo.
  2. v Kategoriji XV. Koreografija profesionalno se spreminja najkrajša zahtevana dolžina koreografije iz 5 na 3 minute.